Projecten

SVO-rail stelt expertise beschikbaar binnen het brede veld van:

  • Railinfrastructuur
  • Beproevingsritten
  • Kwaliteit
  • Certificering
  • Toelating
  • Testen

Bekijk hieronder onze projecten.

Ondersteuning bij toelating materieel

“SVO-rail begeleidde Alstom bij de toelating van alle ETCS-lokken op de Betuweroute”

Voordat treinmaterieel in gebruik kan worden genomen moet het worden gekeurd. De keuring moet het bewijs leveren aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat het materieel kwalitatief goed en veilig is. De instanties die voor de keuring zijn aangewezen, worden notified bodies (NoBo’s) genoemd. SVO-rail ondersteunt NoBo’s door het organiseren en uitvoeren van testritten (beproevingsritten) en het schrijven van testplannen. Daarbij kan SVO-rail behulpzaam zijn bij het beoordelen van documenten bij cross-acceptance, wanneer treinen in een buitenland al zijn goedgekeurd. Of het nu gaat om testen op het gebied van ERTMS testen, ETCS testen, GSM-R testen, odometrietesten of pantograaftesten, SVO-rail levert de bemensing en voert tevens de voorbereiding en het werk achteraf uit. Doordat SVO-rail een insider is in het vakgebied, verloopt het werk vlot en soepel en worden er uitstekende resultaten bereikt.

Uitvoeren van beproevingsritten

“Op de Noord-Zuidlijn in Amsterdam testen van alle systemen”

Beproevingsritten kunnen worden gezien als een onderdeel van ‘Ondersteuning bij toelating materieel’, maar we noemen deze ritten graag nog eens apart. Beproevingsritten vinden namelijk niet alleen plaats bij toelating van nieuw materieel. Wanneer er een constructiewijziging wordt gedaan aan een bestaande trein, moet er opnieuw een beproevingsrit worden uitgevoerd. SVO-rail verzorgt de voorbereiding van de rit, maakt een testplan en zorgt dat er een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) wordt gemaakt. Na goedkeuring van het testplan door de veiligheidsadviseur van de betreffende spoorwegonderneming wordt de beproevingsrit uitgevoerd. SVO-rail is uiteraard precies op de hoogte van de plaatsen waar beproevingsritten het beste kunnen worden uitgevoerd. Na afloop van de beproevingsrit vindt een gedegen evaluatie plaats.

Toezichthouden op sloopbestekken

“Voor NS hield SVO-rail toezicht op sloop van plan-V treinstellen”

Na de aankoop van nieuwe treinen, bij onherstelbare schade en bij einde levensloop van materieelseries  wordt overtollig materieel afgevoerd en ontmanteld.

SVO-rail ziet op de ontmantelingslocatie toe op de ontmanteling van de treinstellen en het scheiden van de afvalmaterialen volgens het projectplan. Hiertoe worden onaangekondigde audits uitgevoerd. SVO-rail rapporteert aan de opdrachtgever op een zodanige wijze, dat deze ook de Inspectie Leefomgeving en Transport hiermee kan inlichten. SVO-rail hield op deze manier voor de NS toezicht op onder andere de sloop van Plan V (Mat 64) treinen, 1700 en 1600 Locs en schadematerieel.

Voor GVB hield SVO-rail toezicht op het sloopproces van 9G en 10G trams en M1 en M2 metro’s.

Advies op het gebied van Chroom6, asbest, gevaarlijke stoffen, veiligheid

“Voor GVB begeleide SVO-rail de afvoer van verontreinigde metrostellen”

In het verleden is er bij het vervaardigen van treinstellen gebruik gemaakt van (naar wat nu blijkt) schadelijke stoffen, zoals Chroom6 en asbest. SVO-rail kan asbest herkennen, zodat het veilig kan worden verwijderd. Chroom6 komt als grondverf niet alleen op treinen voor, maar ook op bruggen, viaducten, sluizen en andere stalen onderdelen van de infrastructuur. Bij schade aan een trein of stalen onderdeel met Chroom6 kan bij het schuren een schadelijke stof vrijkomen. SVO-rail is gekwalificeerd om Chroom6 monsters te nemen. Deze monsters gaan naar een laboratorium voor onderzoek. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek kan SVO-rail adviseren.
Op het gebied van veiligheid van reizigers, veiligheid op perrons, veiligheid van materieel en goederen en risicomanagement is SVO-rail een betrouwbare partner. SVO-rail kent de spoorwereld door en door en is uitstekend op de hoogte van de wet- en regelgeving.

Het schrijven van eisen op het gebied van railinfrastructuur en materieel

"Op de Hanzelijn deed SVO-rail de baan-trein integratietesten”

Bij de aanleg van een spoorbaan komen specifieke technische eisen kijken, zoals bijvoorbeeld plaatsing van- en ruimte tussen de spoorstaven, plaatsing van bovenleidingportalen en energiesystemen. Steeds vaker worden de specificaties expliciet en zorgvuldig omschreven. Dat is specialistisch werk op technisch gebied, maar het vereist ook een uitstekend taalkundig begrip: een zin die op meerdere manieren interpretabel is, kan leiden tot fouten en ongelukken. SVO-rail heeft de kennis in huis om stap voor stap specificaties te schrijven, van heel abstract tot uiterst technisch. SVO-rail doet dit voor rail infrabeheerders en ingenieursbureaus, op de vakgebieden treinbeveiliging, energievoorziening, baan- en spoorbouw, bovenleidingconstructies en sociale veiligheid.

Onafhankelijke onderzoeken bij technische incidenten

“Ontsporingsonderzoek van werktrein in Zweden”

Wanneer er op het spoor een technisch incident plaatsvindt, zijn er vaak meerdere partijen bij betrokken. Om de oorzaak van een incident te achterhalen kan SVO-rail worden ingeschakeld. SVO-rail heeft de technische expertise om een onafhankelijk oordeel te vellen en daarvan een professionele rapportage op te stellen. SVO-rail heeft bewezen schade nauwgezet te beoordelen, desgevraagd inclusief de bijbehorende bedrijfskosten in het geval dat het materieel tijdelijk niet inzetbaar is.