Projectmanager Railmaterieel

De Projectleider Tram / Metro zal de teamleider en manager projectbureau ondersteunen in het (meerjaren) begroting proces en de op te stellen maand en kwartaalrapportages aan de holding. Tevens:
 • leidt één of meerdere projecten, waarvan de complexiteit varieert van reguliere vervangingen tot zeer complexe systemen en is eindverantwoordelijk;neemt zelfstandig de vereiste maatregelen welke nodig zijn het project te realiseren en waar nodig bij te sturen intermen van tijd, geld, kwaliteit, communicatie en organisatie;
 • is eindverantwoordelijk voor de financiën, kwaliteit, projectorganisatie en planning van project en voor de oplevering van het gehele project aan interne/externe opdrachtgever;
 • stelt een plan van aanpak op met benodigde middelen en tijd met betrekking tot projecten;
 • stelt voorstellen, ontwerpen e.d. met betrekking tot projecten op;
 • adviseert over de aanbesteding van werkzaamheden, diensten en leveringen;
 • geeft opdrachten aan derden;
 • rapporteert aan de opdrachtgever over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;
 • adviseert de klant over technische oplossingen.

Functie eisen

 • je hebt een HBO opleiding op het gebied van civiele-, energietechniek of werktuigbouwkunde;
 • je hebt kennis en minimaal 3 jaar ervaring met projectmatig leiden van complexe railinfrastructuur Projecten;
 • je kan werken in een complexe omgeving met veel verschillende belangen;
 • je hebt kennis en ervaring met Projectmanagementsystematiek Prince2, VCA VOL- gecertificeerd;
 • kennis van de aanbestedingsregels en directievoering UAV;
 • je hebt een creatieve, assertieve en oplossingsgerichte instelling;
 • je bent stressbestendig;
 • affiniteit met Amsterdam strek tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

SVO-rail hecht grote waarde aan een aantal principes, die bij de contacten met opdrachtgevers en medewerkers en bij de uitvoering van het werk centraal staan:

• Respect voor mensen, de basis voor elke goede relatie

• Helderheid, geen kleine lettertjes met extra voorwaarden

• Eerlijkheid, dat duurt immers het langst

• Openheid, samen werken wordt pas dan echt samenwerken

• Afspraak is afspraak, wie A zegt, moet ook B zeggen

Contactpersoon

Michel van der Lek
M: (06) 2166 4001